Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány állatvédelmi ösztöndíjprogramot hirdet diplomásoknak, a civil állatvédelemben való részvétel előnyt jelent

Az ősszel másodízben induló állatvédelmi szakjogászképzésen és az első alkalommal induló jogi szakokleveles állatvédelmi szakemberképzésen öt-öt hallgató komplett tandíját állja a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány újonnan meghirdetett Állatvédelmi Ösztöndíjprogram I. ütemének keretében. Az országban egyedülálló képzések a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán valósulnak meg hibrid (jelenléti és online) formában, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának szakmai együttműködésével. A pályázatra 2023. augusztus 1. és 31. között lehet jelentkezni, a pályaműveket az Alapítvány által összeállított szakmai zsűri fogja elbírálni. A pályázat során előnyt jelent a magyarországi civil állatvédelemben való aktív részvétel, állatvédelmi témában végzett kutatási tevékenység, illetve a nyelvtudás. Emellett a Pályázó vállalja, hogy a megszerzendő tudást legalább 5 évig a magyarországi civil állatvédelem támogatására fordítja.

Az Ösztöndíjprogram célja az állatvédelmi szakirányú végzettséggel egyelőre nem rendelkező, de a civil állatvédelemben résztvevő vagy részt venni kívánó diplomások állatvédelmi szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye állatvédelmi és hatályos, részletes jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek állatvédelemben való részvétele a szakmai színvonal emelkedésének elősegítése, a civil állatvédelem hatékonyságának, társadalmi presztízsének és professzionalizmusának növelése, végső soron az állatjóllét erősítése és az állattartási kultúra fejlesztése céljából.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány az Ösztöndíjprogramja I. ütemében a 2023/24-es tanévben 5-5 fő állatvédelmi szakjogász hallgató és jogi szakokleveles állatvédelmi szakember tandíját állja teljes mértékben.

Pályázatot nyújthat be olyan 25 és 50 év közötti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki állatvédelmi szakjogászképzés esetében jogászdiplomával, a jogi szakokleveles állatvédelmi szakemberképzés esetében bármilyen felsőoktatási (egyetemi vagy főiskolás, kivéve jogász és állatorvos) végzettséggel rendelkezik.

A pályázathoz – a pályázati adatlapon és a végzettséget, nyelvvizsgákat, kutatási tevékenységet igazoló dokumentumokon túl – motivációs levelet is kell mellékelni, amelyben a pályázó kifejti, hogyan hasznosítaná a magyarországi állatvédelem javára a megszerzett tudást.

A képzések leírása

Állatvédelmi szakjogász képzés (2 félév)

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely az állatvédelem témaköréhez köthető. A képzés célja ennek érdekében egyrészt az állatvédelem alapvető jogintézményeihez kapcsolódó átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása, különös tekintettel az állatvédelmi törvény alapvető rendelkezéseire, a kedvtelésből tartott állatokra, a gazdasági haszonállatokra, kísérleti állatokra és vadon élő állatokra, veszélyes állatokra, illegális állatkereskedelemre. Tárgyalják az állatvédelem magánjogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi aspektusait is. A hallgatók betekintést nyerhetnek az állatvédelmi jog és más, ahhoz kapcsolódó tudományterületek ismereteibe, így az állatvédelem pszichológiai, kriminológiai, gazdasági, állatorvostudományi, kommunikációs kérdéseibe is, annak érdekében, hogy a hallgatók komplex állatvédelmi ismeretekre tegyenek szert. 2023-ban már másodízben kerül meghirdetésre a kurzus. (Az első évfolyam 2023 júniusában szerzett oklevelet, elsőként Magyarországon.)

Részletek: https://jogikar.uni-miskolc.hu/kari_kepzesek?kepzesId=226

Jogi szakokleveles állatvédelmi szakember képzése (2 félév)

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó, készségszintű elméleti és gyakorlati jogi jellegű tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely az állatvédelem témaköréhez köthető, ami kiterjed egyrészt az állatvédelem szervezeti rendszerével, szereplőivel, eljárásaival, valamint az állatvédelemmel kapcsolatos egyéb tevékenységgel összefüggő átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére és annak egyes részterületeire vonatkozó szabályozási keretek és jó gyakorlatok megismerésére, másrészt arra, hogy a hallgatók elsajátítsák az állatvédelemhez kapcsolódó jogi jellegű tevékenységek gyakorlásához, a megszerzett ismeretek átadásához szükséges kompetenciákat. A kurzus során a hallgatók jogi alapismeretekre tesznek szert, tárgyalják az állatvédelem magánjogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi aspektusait is. A hallgatók betekintést nyerhetnek az állatvédelmi jog és más, ahhoz kapcsolódó tudományterületek ismereteibe, így az állatvédelem pedagógiai, pszichológiai, kriminológiai, gazdasági, állatorvostudományi, kommunikációs kérdéseibe.

Részletek: https://jogikar.uni-miskolc.hu/kari_kepzesek?kepzesId=266


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Állatvédelmi Ösztöndíjprogram I ütem 0801

PÁLYÁZATI ADATLAP Állatvédelmi Ösztöndíjprogram I. ütem 0801